giấy gói phụ kiện

300 VNĐ

Giấy pelure hút ẩm là loại giấy được sử dụng để bảo vệ sản phẩm khỏi độ ẩm trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và bảo quản.