Giấy Gói Burger MG Không In (1000 tờ)

350.000 VNĐ

Kích Thước Màu Sắc
28 x 28cm Trơn – Không in
Mã: GG03 Danh mục: